Geodesie

Eigenschappen
Uitleg Geodesie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde.
Formele definitie Geodesie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde.
Toelichting Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Waar hierboven sprake is van definities, toelichtingen en uitleg, zijn de daarbij behorende teksten bedoeld om te helpen de basisregistratie Kadaster en communicatie-uitingen van het Kadaster te begrijpen. Het gaat dus niet om echte juridische definities. Voor de juridische betekenis prevaleert altijd de tekst in de formele juridische bron.

Nr Gerelateerd begrip Relatie
1
Net van co├Ârdinaatpunten
Gerelateerd aan