Nr Begrip Uitleg
1
ca
(Synoniem voor: Centiare) Een centiare is een oppervlaktemaat en een naam voor een vierkante meter.
2
Calamiteit
Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt. Of wanneer het aanleveren van producten via ondergrondse leidingen en buizen zoals electriciteit, water en brandstof niet meer kan.
3
Calamiteitenmelding
Een calamiteitenmelding is een melding waarbij informatie opgevraagd word om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. De contactgegevens van de netbeheerders worden direct getoond.
4
Canon
Een canon is een geldbedrag dat iemand regelmatig moet betalen voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond.
5
Cartografie
Cartografie is de kunst en wetenschap van het maken van land-, zee- en/of luchtkaarten.
6
Centiare
Een centiare is een oppervlaktemaat en een naam voor een vierkante meter.
7
Centrale database kabels en leidingen
De Centrale database kabels en leidingen is een database waarin informatie wordt opgeslagen over kabels en leidingen van netbeheerders.
8
Centrale netbeheerder
De decentrale netbeheerder is een netbeheerder die zijn informatie over kabels en leidingen centraal bij het Kadaster opslaat.
9
Centreren
Centreren is het neerzetten van een meetinstrument in het midden van een vooraf gekozen meetpunt in het terrein
10
Centreringsprecisie
Een centreringsprecisie is de nauwkeurigheid waarmee je een centrering kunt uit te voeren.
11
Cessie
Een cessie is het overdragen van het recht op het ontvangen van de afbetaling van een schuld.
12
Cessie hypotheek
Cessie hypotheek is dat de bank of een andere organisatie haar vorderingsrechten die horen bij een hypotheek aan een ander geeft. Dit betekent dat die ander het goed mag verkopen als de eigenaar de lening niet meer kan betalen.
13
Chemienetwerk
Dit is een groep leidingen die bedoeld zijn om chemische stoffen te vervoeren.
14
Commissie
(Synoniem voor: Gebiedscommissie) De gebiedscommissie is een bestuurscommissie of adviescommissie.
15
Commissie
(Synoniem voor: Adviescommissie) De Adviescommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. Deze commissie geeft het provinciebestuur advies over besluiten rondom de herverkaveling.
16
Commissie
(Synoniem voor: Bestuurscommissie) De bestuurscommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. De bestuurscommissie handelennamens het provinciebestuur.
17
Commissie
(Synoniem voor: Provinciebestuur) Het provinciebestuur is een bestuur dat bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en een commissaris van de Koning
18
Comparant
Een comparant is iemand die voor een notaris of een rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.
19
Comparitie
Comparitie is dat de partijen die een notariële akte moeten ondertekenen naar de notaris gaan. Bij het ondertekenen stelt de notaris hun identiteit vast.
20
Complete levering
Een complete levering is een levering met alle informatie over kabels en leidingen, van een gebied.
21
Complexaanduiding
Een complexaanduiding is een kadastrale aanduiding voor appartementsrechten.
22
Conceptueel ontwerp
Een conceptueel ontwerp beschrijft welke digitale informatie nodig is voor het maken van een kaart.
23
Conservatoir beslag
Hierbij beslist de rechter tijdelijk een of meer goederen van iemand af te nemen om te voorkomen dat hij de goederen verkoopt of er een recht op laat gelden.
24
Contouren
Contouren zijn de lijnen waarmee op een landkaart de grenzen van een stuk grond of een gebouw zijn aangegeven.
25
Coördinaat
Een coördinaat is één getal in een reeks van getallen die nodig is om de ligging van een punt te bepalen.
26
Crediteur
(Synoniem voor: Schuldeiser) Een schuldeiser is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet krijgen van een ander.
27
Cultuuraanduiding
(Synoniem voor: Cultuurcode) Een cultuurcode is een aanduiding van het gebruik van een stuk grond en alles wat erin of erop staat.
28
Cultuurcode
Een cultuurcode is een aanduiding van het gebruik van een stuk grond en alles wat erin of erop staat.
29
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die gebruikt wordt voor akkerbouw.