Nr Begrip Uitleg
1
Dagtekening
De dagtekening is de datum waarop een document is vastgesteld.
2
DAW
(Synoniem voor: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) Het deltaplan agrarisch waterbeheer is een gebiedsproject waarin samengwerkt wordt tussen agrarische bedrijven en waterschappen om knelpunten op het gebied van water op te lossen.
3
De dienst
De dienst is de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariƫle akten in de openbare registers te laten bijschrijven.
4
De Staat
De staat mag volgens de wet handelen namens het land Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden.
5
Debiteur
(Synoniem voor: Schuldenaar) Een schuldenaar is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet betalen aan een ander.
6
Decentrale netbeheerder
De decentrale netbeheerder is een netbeheerder die zijn informatie over kabels en leidingen niet centraal bij het Kadaster opslaat.
7
Deel
Het deel geeft aan waar een stuk is opgeborgen in de Register Hyptheken 3 of Hypotheken 4.
8
Deellevering
Een deellevering is een levering met een gedeelte van de informatie over kabels en leidingen, die horen bij een gebied.
9
Deelpolygoon
De polygoon van een tracemelding wordt automatisch opgedeeld in aaneengesloten deelpolygonen van maximaal de wettelijk toegestane grootte die ieder als een reguliere graafmelding of orientatieverzoek worden afgehandeld. De deelpolygonen worden voorgelegd aan de aanvrager ter goedkeuring. Na het bevestigen is de mogelijkheid om de verdeling van de polygoon in deelpolygonen uit te printen.
10
Delimitatie
Delimitatie is het aangeven van een vroeger gemeten grens, rekening houdend met de nauwkeurigheid van de meting en de soort grens, bijvoorbeeld waar vroeger het midden van een sloot lag.
11
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het deltaplan agrarisch waterbeheer is een gebiedsproject waarin samengwerkt wordt tussen agrarische bedrijven en waterschappen om knelpunten op het gebied van water op te lossen.
12
Detailmeting
Een detailmeting is een meting waarbij detailpunten worden gemeten. Deze metingen vinden meestal plaats in het terrein, maar kunnen ook in een luchtfoto worden gedaan
13
Detailpunt
Een detailpunt is een meetpunt dat gemeten is in het veld, of door het meten in een luchtfoto.
14
Dichtstbijzijnd adres
Een dichtstbijzijnd adres is een adres in het midden van het gebied waarin men wil gaan graven met minimaal plaatsnaam en straat.
15
Dienende erf
Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.
16
Dienst KLIC
De Dienst KLIC is een onderdeel van het Kadaster waar informatie verstrekt wordt over kabels en leidingen.
17
Digitaal Kartografisch Model
Een Digitaal Kartografisch Model is een digitale beschrijving van een terrein en zijn eigenschappen voor het maken van kaarten op papier of beeldscherm.
18
Digitaal Landschaps Model
Een Digitaal Landschap Model is een digitale beschrijving van het terrein en zijn eigenschappen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vorm waarin dit wordt getoond.
19
Digitale kaart
Een digitale kaart is een bestand dat je op kan slaan en dat de kaartgegevens bevat van een bepaald gebied.
20
Directe schadekosten
De directe schadekosten zijn de directe kosten van de schade aan een net die gerapporteerd worden in het schaderappport.
21
DKM
(Synoniem voor: Digitaal Kartografisch Model) Een Digitaal Kartografisch Model is een digitale beschrijving van een terrein en zijn eigenschappen voor het maken van kaarten op papier of beeldscherm.
22
DLM
(Synoniem voor: Digitaal Landschaps Model) Een Digitaal Landschap Model is een digitale beschrijving van het terrein en zijn eigenschappen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vorm waarin dit wordt getoond.
23
Domicilie binnenschip
Domicilie binnenschip is het kiezen voor een woonplaats in Nederland bij het registreren van een binnenschip.
24
Domicilie kiezen
Domicilie kiezen is het kiezen van een andere woonplaats dan de woonplaats waar je woont.
25
Domicilie natuurlijk persoon
Domicillie natuurlijk persoon is de wettelijke woonplaats van een rechtspersoon.
26
Domicilie rechtspersoon
Domicilie rechtspersoon is de wettelijke woonplaats van een rechtspersoon.
27
Domicilie zeeschip
Domicilie zeeschip is het kiezen voor een woonplaats in Nederland bij het registreren van een zeeschip.
28
Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip
Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip is dat een schip in een buitenlands register als schip wordt uitgeschreven.
29
Doorhaling
Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
30
Doorhaling hypotheek
Een doorhaling hypotheek is een authentieke akte waarin degene die het hypotheekrecht heeft (meestal een bank), dat de hypotheek is komen te vervallen.
31
Doorhaling luchtvaartuig
Doorhaling luchtvaartuig is het verwijderen van een schip uit de openbare registers. Degene die waarschijnlijk eigenaar is, kan het Kadaster hierom vragen. De eigenaar moet hiervoor wel toestemming hebben van de rechter.
32
Doorhaling registratie netwerk
Doorhaling registratie netwerk is het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid voor dat netwerk. In een verklaring van waardeloosheid verklaart degene die het netwerk heeft laten inschrijven, dat deze inschrijving waardeloos is. De verklaring van waardeloosheid wordt ingeschreven door een notaris.
33
Doorhaling teboekstelling zaak
Doorhaling teboekstelling zaak is dat een schip of luchtvaartuig wordt uitgeschreven uit het openbare register van het Kadaster.
34
Doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip
Een doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip is dat een inschrijving van een zeeschip of binnenschip wordt ongedaan wordt gemaakt. Dit wordt gedaan door de bewaarder op verzoek van degene die het meest waarschijnlijkst eigenaar is.
35
Doorhaling voorlopige aantekeningen
Een doorhaling voorlopige aantekeningen is het doohalen van een voorlopige aantekening door de bewaarder. Dit doet hij als blijkt dat toch aan de inschrijvingsvereisten is voldaan.