Nr Begrip Uitleg
1
Faillietverklaring
Een faillietverklaring is dat de rechter een persoon of een bedrijf failliet verklaart als hij niet meer kan betalen. Heeft de persoon of het bedrijf nog geld of bezittingen? Dan gaat dit naar degenen die nog geld van de persoon of het bedrijf moeten krijgen.
2
Feed
(Synoniem voor: Atomfeed) Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
3
Fiatteren
Fiatteren is het goedkeuren van alle wijzigingen in de Basisregistratie Kadaster van een bepaalde dag nadat deze zijn gecontroleerd.
4
Fiatteringsdatum
De fiatteringsdatum is de datum tot en met wanneer wijzigingen in de Basisregistratie Kadaster en openbaar register zijn goedgekeurd op een bepaalde dag.
5
Fideï commis
Een fideï commis is dat iemand een erfenis pas krijgt nadat eerst een ander de erfenis heeft gekregen.
6
Fotogrammetrie
Fotogrammetrie is een manier om de ligging van een geografisch object in het terrein te bepalen met behulp van luchtfoto's.
7
Functie net
(Synoniem voor: Thema) Het thema is een aanduiding van het soort leiding.
8
Fusie
Een fusie is een samenvoeging van twee of meer rechtspersonen, waarbij een van hen het vermogen van de ander krijgt. Of ze beslissen dat hun vermogen gaat naar de nieuwe rechtspersoon die ze samen oprichten.