Nr Begrip Uitleg
1
ha
(Synoniem voor: hectare) Een hectare is tienduizend vierkante meter
2
Handhavingsbesluit Wabo
Een handhavingsbesluit Wabo is een besluit waarin de overheid eist dat iemand stopt met het overtreden van de Wabo. Doet hij dat niet, dan neemt de overheid maatregelen of moet die persoon geld betalen. Wabo is de afkorting van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
3
HAS
(Synoniem voor: Huisaansluitschets) Een huisaansluitschets is een tekening waar op te zien is waar de aansluitingen op gebouwen zitten van ondergrondse kabels en leidingen.
4
hectare
Een hectare is tienduizend vierkante meter
5
Heersende erf
Het heersende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag van de eigenaar van het dienende erf.
6
Herinrichtingsrente
7
Herrecherche
Een herrecherche is de controle die een notaris uitvoert vlak voordat het eigendom van een stuk grond of een gebouw geleverd wordt aan de koper. De herrecherche toont aan of de gegevens van de recherche nog kloppen.
8
Herverkaveling
Een herverkaveling is het ruilen van grond tussen eigenaren in een bepaald gebied.
9
Herverkaveling in voorbereiding
Een herverkaveling in voorbereiding is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat een stuk grond herverkaveld wordt. Dit betekent dat verschillende stukken grond een andere eigenaar krijgen.
10
Herverkaveling perceel
Een herverkaveling perceel is dat een aantal stukken grond en de gebouwen daarop worden samengevoegd en opnieuw worden verdeeld. Dit gebeurt volgens de regels van hoofdstuk 8, titel 3 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied.
11
Herverkavelingskosten te verwachten
Herverkavelingskosten te verwachten is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de eigenaar van een perceel nog kosten voor herverkaveling moet betalen.
12
Historisch onderzoek
Een historisch onderzoek is dat iemand onderzoek doet in de archieven van het Kadaster, zonder dat hij hiermee geld verdient.
13
Hoedanigheid
De hoedanigheid beschrijft de eigenschappen en samenstelling van de grond.
14
Hoofdadres
Een hoofdadres is het basisadres van een gebouw of plek.
15
Hoofdbewaarder
De hoofdbewaarder is een bewaarder die bij het Kadaster werkt als er twee of meer bewaarders zijn. Hij verdeelt de werkzaamheden tussen de bewaarders.
16
Hoofdgerechtigde
Een hoofdgerechtigde is iemand of een organisatie die een deel van een een recht heeft afgestaan of gedeeld. Het deel wat is afgestaan of gedeeld is een beperkt recht.
17
Hoofdsom
De hoofdsom is de waarde van het recht van hypotheek, zonder rente en kosten dat in een hypotheekakte genoemd staat.
18
Huisaansluitschets
Een huisaansluitschets is een tekening waar op te zien is waar de aansluitingen op gebouwen zitten van ondergrondse kabels en leidingen.
19
Huiskavel
Een huiskavel is een stuk grond waarop een woonhuis staat
20
Huisletter
Een huisletter is een letter toegevoegd aan het huisnummer van een adres.
21
Huisnummer
Een huisnummer is een nummer dat door de gemeente is toegewezen aan een verblijfsobject, ligplaats of standplaats.gebouw. Samen met de straatnaam vormt dit het adres.
22
Huisnummertoevoeging
Een huisnummertoevoeging is een letter of een teken achter een huisnummer.
23
Huur
Huur is de afspraak dat je gebruik mag maken van een gebouw of stuk grond dat niet van jou is in ruil voor een vergoeding.
24
Huurder
Huurder is een persoon of organisatie die aan de verhuurder geld betaalt voor het gebruik van een gebouw of stuk grond, dat niet van hem is.
25
Huurkoop
Huurkoop is dat koper en verkoper afspreken dat de koper een goed koopt op afbetaling. Dit betekent dat de koper een deel aanbetaalt en de rest van het bedrag in delen betaalt. Pas als de koper het hele bedrag heeft betaald, wordt hij eigenaar van het goed.
26
Huurrecht
Huurrecht is dat iemand het recht heeft om een luchtvaartuig te mogen huren dat is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit is geregeld via een huurovereenkomst die minimaal zes maanden geldt.
27
Hypothecair bericht
(Synoniem voor: Hypothecair bericht object) Een hypothecair bericht object is een document. Op dit document staat informatie over hypotheken en/of beslagen op een perceel of appartementsrecht.
28
Hypothecair bericht object
Een hypothecair bericht object is een document. Op dit document staat informatie over hypotheken en/of beslagen op een perceel of appartementsrecht.
29
Hypotheek
(Synoniem voor: Recht van hypotheek) Het recht van hypotheek is een beperkt recht en houdt in dat een bank of andere geldgever een huis of ander registergoed mag verkopen als de eigenaar de lening die ten grondslag ligt aan het recht van hypotheek niet meer kan terugbetalen. Het geld uit de verkoop gaat eerst naar de bank of geldgever die het recht op hypotheek heeft. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers.
30
Hypotheekakte
De hypotheekakte is een overeenkomst waarin een eigenaar van een stuk grond of een gebouw het recht van hypotheek geeft aan een persoon of organisatie in ruil voor een lening.
31
Hypotheekbedrag
Een hypotheekbedrag is de maximale hoeveelheid geld die je bij de bank kunt lenen voor een hypotheek.
32
Hypotheekgever
De hypotheekgever is de persoon die een andere persoon, bank of instelling het recht geeft om als eerste een registergoed te mogen verkopen, als deze persoon de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.
33
Hypotheeknemer
De hypotheeknemer is de persoon, bank of instelling die als eerste een registergoed van een ander mag verkopen als die ander de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.