Nr Begrip Uitleg
1
ID
(Synoniem voor: Identificeren kenmerk) Een identificerend kenmerk is een kenmerk waarmee je een object kan herkennen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een unieke code, nummer of naam.
2
Identificatiecode van een ligplaats
Een identificatiecode van een ligplaats is de unieke code waarmee een ligplaats is vastgelegd
3
Identificatiecode van een nummeraanduiding
Een identificatiecode van een nummeraanduiding is de unieke code waarmee de nummeraanduiding is vastgelegd
4
Identificatiecode van een openbare ruimte
Een identificatiecode van een openbare ruimte is de unieke code waarmee de openbare ruimte is vastgelegd
5
Identificatiecode van een pand
Een identificatiecode van een pand is de unieke code waarmee het gebouw is vastgelegd
6
Identificatiecode van een standplaats
Een identificatiecode van een standplaats is de unieke code waarmee de standplaats is vastgelegd
7
Identificatiecode van een verblijfsobject
Een identificatiecode van een verblijfsobject is de unieke code waarmee het verblijfsobject is vastgelegd
8
Identificatiecode van een woonplaats
Een identificatiecode van een woonplaats is de unieke code waarmee de woonplaats is vastgelegd
9
Identificeren kenmerk
Een identificerend kenmerk is een kenmerk waarmee je een object kan herkennen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een unieke code, nummer of naam.
10
IJking
IJking is het controleren of instrumenten aan gestelde eisen voldoen.
11
IMGEO
(Synoniem voor: Informatie Model Grootschalige Geografie) Het Informatie Model Grootschalige Geografie bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
12
IMKAD
(Synoniem voor: Informatie Model Kadaster) IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.
13
IMKL
Het IMKL is de beschrijving van de manier hoe de Kabel  en Leidinginformatie wordt getoond.
14
IMKL 2015
Het IMKL is de beschrijving van de begrippen bij kabel-  en leidinginformatie en de manier waarop deze wordt getoond.
15
IMRO
(Synoniem voor: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening is het model voor het uitwisselen van informatie over plannen, visies en besluiten om land en water zo goed mogelijk in te richten en te gebruiken.
16
In onderzoek
In onderzoek betekent dat onderzocht wordt of gegevens kloppen.
17
Inboekdatum
(Synoniem voor: Tijdstip van inschrijving) Het tijdstip van inschrijving is het tijdstip waarop een stuk in de openbare registers wordt ingeschreven.
18
Inboeken
Het inboeken is het inschrijven en bekendmaken van een stuk in de Openbare Regsters Het stuk krijgt een uniek nummer.
19
Informatie Model Grootschalige Geografie
Het Informatie Model Grootschalige Geografie bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
20
Informatie Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: IMKL) Het IMKL is de beschrijving van de manier hoe de Kabel  en Leidinginformatie wordt getoond.
21
Informatie Model Kabels en Leidingen 2015
(Synoniem voor: IMKL 2015) Het IMKL is de beschrijving van de begrippen bij kabel-  en leidinginformatie en de manier waarop deze wordt getoond.
22
Informatie Model Kadaster
IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.
23
Informatiemodel
Een informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
24
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening is het model voor het uitwisselen van informatie over plannen, visies en besluiten om land en water zo goed mogelijk in te richten en te gebruiken.
25
Ingangsdatum (BAG)
Een ingangsdatum is de begindatum vanaf wanneer een gegeven geldig is.
26
Ingezetene
Een ingezetene is een natuurlijk persoon die in Nederland woont.
27
Inschrijfbaar feit
Een inschrijfbaar feit is een feit dat volgens de wet kan worden ingeschreven in de openbare registers.
28
Inschrijfnummer
Een inschrijfnummer is het nummer waarmee een document gevonden kan worden in de BAG.
29
Inschrijving
Inschrijving is het opnemen van een akte in de Openbare Registers.
30
Inschrijvingsvereiste
Een inschrijvingsvereiste is een voorwaarde waaraan een stuk dat wordt ingeschreven in de openbare register moet voldoen. Deze voorwaarden zijn per feit dat wordt ingeschreven verschillend.
31
INSPIRE download kabels en leidingen
Een INSPIRE download kabels en leidingen is een bestand met gebiedsinformatie over kabels en leidingen. Het bestand voldoet aan de eisen van de INSPIRE regelgeving.
32
INSPIRE US
INSPIRE US is de afkorting van Infrastructure for Spatial Information in the European Community Utility Services
33
INSPIRE-aanvraag netinformatie
INSPIRE-aanvraag netinformatie is het opvragen van gebiedsinformatie over kabels en leidingen zoals dat in de Europese richtlijn INSPIRE staat.
34
INSPIRE-plichtige
Een INSPIRE-plichtige is een organisatie die moet voldoen aan de Europese INSPIRE regelgeving.