Nr Begrip Uitleg
1
Mandeligheid
Mandeligheid is dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is. De mandeligheid is geregeld in een akte bij de notaris die is ingeschreven in de openbare registers. Daarnaast is een vrijstaande muur, hek of heg ook mandelig wanneer de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.
2
Matenserie
Een matenserie is een verzameling van aaneensluitende hoeken en afstanden die zijn gemeten.
3
Meervoudige geometrie
Meervoudige geometrie is een eigenschap van een object in een informatiemodel. Bij deze objecten kan de geometrie op meerdere manieren worden vastgelegd.
4
Meetkunde
(Synoniem voor: Geometrie) Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.
5
Meetlijn
De meetlijn is een hulplijn die door twee of meer punten loopt waarvan de coordinaten bekend zijn. Bij het meten of uitzetten van metingen met een meetband kun je met behulp van de meetlijn afstand en ligging van onbekende punten bepalen of terugzetten.
6
Meetopzet
7
Meetprecisie
De meetprecisie is de nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden.
8
Meetprocedure
De meetprocedure is een beschrijving van hoe je moet meten.
9
Meetproces
Een meetproces beschrijft de volgorde van activiteiten die je moet uitvoeren om te meten van een stuk grond.
10
Meetschets
(Synoniem voor: Relaas van bevindingen) Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
11
Meldadres
Het meldadres zijn de gegevens van een persoon die informatie kan geven over een kabel of een leiding in het gebied.
12
Melding afwijkende situatie
Een melding afwijkende situatie is een melding dat de gekregen informatie over kabels en leidingen niet klopt met wat er in de grond tijdens het graven is gezien.
13
Meldnummer
(Synoniem voor: Klic-meldnummer) Het Klic meldnummer is het nummer waaronder de KLIC melding bekend is bij KLIC.
14
Met aandeel in mandelig perceel
Met aandeel in mandelig perceel is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat bij een stuk grond een ander stuk grond hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is.
15
Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven
Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven is een aantekening in het Kadaster dat voor een stuk grond een overeenkomst van ruilverkaveling geldt. Daarbij gaat het om een ruilverkaveling waarvoor de eigenaren zelf gekozen hebben.
16
Metadata
Metadata zijn gegevens die de eigenschappen van bepaalde gegevens beschrijven
17
Meting kadastrale grens
Een meting kadastrale grens is dat het Kadaster meet wat de grens van een stuk grond is. Het kadaster meet de grens volgens informatie van belanghebbenden.
18
Mijn Kadaster
Mijn Kadaster is een dienst waarmee je bij het Kadaster online producten kan bestellen.
19
mijn.kadaster.nl
(Synoniem voor: Mijn Kadaster) Mijn Kadaster is een dienst waarmee je bij het Kadaster online producten kan bestellen.
20
Minister van Infrastructuur en Milieu
De minister van Infrastructuur en Milieu.
21
Minuutakte
Een minuutakte is het originele exemplaar van een akte.
22
Multipliciteit
Multipliciteit is het aantal keren dat een eigenschap of kenmerk van een object voor mag komen. Dit kan ook een relatie tussen twee objecten zijn.
23
Mutatielevering
Een mutatielevering is een levering waarbij alleen de informatie die gewijzigd is worden aangeleverd.
24
Muteren
Muteren is het overnemen van gegevens in de Basisregistratie uit stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers.