Nr Begrip Uitleg
1
Uitgifte erfpacht
Een uitgifte erfpacht is het registreren van een erfpacht op een gebouw of een stuk grond.
2
Uitruilbare grond
Uitruilbare grond is een hoeveelheid grond. De eigenaar van de grond en de huurder van de grond kunnen deze hoeveelheid grond ruilen.
3
Uittreksel eigendom schip
Het uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over het schip, die is geregistreerd bij het Kadaster.
4
Uitvalcontact
Het uitvalcontact is de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van een persoon. De persoon die bij het uitvalcontact vermeld staat ontvangt per e-mail een alert als de digitale communicatie niet goed verloopt tussen het Kadaster en de Netbeheerder.
5
Uitzetten
(Synoniem voor: Reconstrueren) Reconstrueren is het zichtbaar maken van kadastrale grenzen zoals ze in het verleden zijn vastgesteld.
6
UML
(Synoniem voor: Unified Modeling Language) Unified Modeling Language is een methode om een systeem te ontwerpen.
7
Unified Modeling Language
Unified Modeling Language is een methode om een systeem te ontwerpen.
8
Utiliteitsnet
Een utiliteitsnet is netwerk met kabels, leidingen en/of behuizingen en de verbindingen er tussen.