Nr Begrip Uitleg
1
Waarmerk
Een waarmerk geeft aan of een document echt is.
2
Waterleidingnetwerk
Een waterleidingnetwerk is een groep leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van water.
3
Waterschap
Een waterschap is een overheidsinstelling die alle waterstaatswerken in een bepaald gebied beheert en onderhoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, dijken en sluizen.
4
Waterschapskeur
(Synoniem voor: Keur) Dit is een besluit van een waterschap waarin staat welke regels gelden voor de wateren en waterbouwwerken die het waterschap beheert.
5
Web Feature Service
(Synoniem voor: WFS) WFS is de afkorting van Web Feature Service
6
Web Map Service
(Synoniem voor: WMS) WMS is de afkorting van Web Map Service
7
Web Mapping Service
(Synoniem voor: WMS) WMS is de afkorting van Web Map Service
8
Webfeed
(Synoniem voor: Atomfeed) Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
9
Webservice
Een webservice is een techiek waarmee computers onderling electronisch informatie uit kunnen wisselen.
10
Weesleiding
Een weesleiding is een onbekend netwerk dat wordt ontdekt bij graafwerk. Van dit netwerk is de eigenaar nog niet bekend bij het Kadaster
11
Wegenkaart van Nederland
De wegenkaart van Nederland is een kaart op schaal 1:250.000 en is gebaseerd op de data van TOP250vector.
12
Wegenlegger
De wegenlegger is een document waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare weg en de daaraan gelegen kunstwerken.
13
Weigeren stuk
Weigeren stuk is dat een stuk niet wordt ingeschreven in de openbare registers omdat het niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.
14
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(Synoniem voor: WION) De WION is de afkorting voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
15
Wet inrichting landelijk gebied
(Synoniem voor: Wilg) De Wilg is een afkorting voor Wet Inrichting Landelijk Gebied. In deze wet staan de regels die gebruikt worden bij het opnieuw inrichten van land.
16
Wettelijke herverkaveling
Een wettelijke herverkaveling is dat stukken grond volgens de wet worden samengevoegd en opnieuw verdeeld. De grond wordt verkaveld zoals in het inrichtingsplan van de provincie staat.
17
WFS
WFS is de afkorting van Web Feature Service
18
Wijziging appartementsrecht
Wijziging appartementsrecht is dat de akte van splitsing aangepast wordt.
19
Wijziging erfdienstbaarheid
Een wijziging erfdienstbaarheid is dat de rechter beslist dat de erfdienstbaarheid moet veranderen. De eigenaar van het heersende erf vraagt dit als hij door een onverwachte gebeurtenis de erfdienstbaarheid niet meer kan gebruiken. Of als de erfdienstbaarheid voor hem minder belangrijk is geworden. De rechter bepaalt of de verandering redelijk is voor de eigenaar van het dienende erf.
20
Wijziging of opheffing erfpacht
Wijziging of opheffing erfpacht is dat een erfpacht verandert of stopt door een onverwachte gebeurtenis. Die gebeurtenis zorgt ervoor dat de afspraken in de oude akte niet meer redelijk zijn voor de eigenaar of erfpachter.
21
Wijziging publiekrechtelijke beperking
Een wijziging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit een publiekrechtelijke beperking aan te passen. Die beperking houdt in dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond.
22
Wilg
De Wilg is een afkorting voor Wet Inrichting Landelijk Gebied. In deze wet staan de regels die gebruikt worden bij het opnieuw inrichten van land.
23
WION
De WION is de afkorting voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
24
WMS
WMS is de afkorting van Web Map Service
25
Woonplaats
Een woonplaats is een gedeelte van het grondgebied van een gemeente. Dit grondgebied is door de gemeente aangewezen en van een naam voorzien.
26
Woonplaats nummeraanduiding
Een woonplaats van een nummeraanduiding is de woonplaats waarbinnen het verblijfsobject, standplaats of ligplaats (adresseerbaar object) ligt. Een onderdeel van de nummeraanduiding is de openbare ruimte. De woonplaats hiervan wordt overgenomen in de nummeraanduiding. Wanneer de openbare ruimte in een andere woonplaats ligt dan waar het adresseerbaar object ligt, wordt de woonplaats waar het adresseerbaar object in ligt toegevoegd aan de nummeraanduiding.
27
Woonplaats openbare ruimte
De woonplaats openbare ruimte is een unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen een buitenruimtemet een naam is gelegen.
28
Woonplaatskeuze
(Synoniem voor: Domicilie kiezen) Domicilie kiezen is het kiezen van een andere woonplaats dan de woonplaats waar je woont.
29
WVG-verklaring
Een WVG-verklaring is een verklaring in een notariƫle akte bij de verkoop van een stuk grond. In de WVG-verklaring staat dat de gemeente geen voorkeursrecht heeft bij de verkoop van de grond.