Nr Begrip Uitleg
1
Zaak
Een zaak is een tastbaar iets dat is ontstaan door de natuur of door een mens.
2
Zakelijk huurrecht
(Synoniem voor: Huurrecht) Huurrecht is dat iemand het recht heeft om een luchtvaartuig te mogen huren dat is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit is geregeld via een huurovereenkomst die minimaal zes maanden geldt.
3
Zakelijk optierecht
(Synoniem voor: Optierecht) Een optierecht is het recht van de houder van een luchtvaartuig om dit vaartuig later te kopen en eigenaar te worden. Voordat hij eigenaar wordt, moet hij een afgesproken bedrag betalen of aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet altijd een koopovereenkomst ondertekenen. Het optierecht wordt geregeld via een akte bij de notaris. Daarin staat duidelijk om welk luchtvaartuig het gaat.
4
Zakelijk recht
Een zakelijk recht is het recht dat iemand op een zaak heeft en dat iemand anders niet aan kan tasten.
5
ZBO
(Synoniem voor: Zelfstandig bestuursorgaan) Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister.
6
Zeebrief
Een zeebrief is een document dat gegevens een schip bevat.
7
Zeeschip
Een zeeschip is een schip dat als zeeschip ingeschreven staat in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een zeeschip als het door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is om mee op zee te varen.
8
Zeevissersschip
Een zeevissersschip is een zeeschip dat door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is voor de bedrijfsmatige visvangst.
9
Zekerheidsrecht
Een zekerheidsrecht is een pandrecht of een hypotheekrecht.
10
Zelfstandig bestuursorgaan
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister.
11
Zienswijze
Een zienswijze is een reactie aan de gebiedscommissie of provinciebestuur waarin iemand aangeeft dat hij het niet eens is met de verdeling van de grond.
12
Zuivere splitsing
Een zuivere splitsing is dat het vermogen van een rechtspersoon naar twee of meer andere rechtspersonen gaat. Daarbij houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan.
13
Zuivering
Zuivering is het vervallen van hypotheekrechten, beperkte rechten en andere rechten die rusten op een registergoed. Dit kan alleen als het huis gedwongen verkocht wordt en doordat het registergoed betaald wordt.